Leverantörsinformation

För att vi ska kunna hantera leverantörsfakturor snabbt och smidigt är det viktigt att rätt information står på fakturan.  En leverantörsfaktura skall alltid innehålla: Fastighet eller Adress och hyresobjekt vid …

Hyresgästinformation

Hyresinbetalningar Enligt Ert hyresavtal ska hyran betalas i förskott och vara Riddershovs Fastigheter tillhanda senast den sista vardagen i föregående månad. Om hyran inte är oss tillhanda i tid skickas …