Åseda

Åseda

Åseda

Samhället Åseda bildades som en järnvägsknut för normalspåret Nässjö-Nybro och smalspåret Växjö-Hultsfred-Västervik. Idag har samhället ca 2400 invånare.

Det finns industribebyggelse lokaliserad dels i ett större område i östra och dels i västra Åseda.

De största industrierna är Profilgruppen och möbeltillverkaren Spaljisten.

Service

Åseda erbjuder ett stort utbud av service, föreningsliv och fritidsaktiviteter.

I Åseda finns bibliotek, Folkets Hus med biograf, Hälsans Hus med simhall, sporthall, fotbollsplaner, elljusspår, bangolf, ishall, ridanläggning, skjutbanor, tennisbanor, campingplats, friluftsbad samt ett rikt föreningsliv.

I Åseda finns förskolorna Gläntan, Linnéan, Lärkan, Violen, Smörblomman samt fritidshemmet Ekbacken/Åbacken. Förräldrakooperativet heter Familjelyckan.

Åsedaskolan har en tvåparallellig F-6 verksamhet och treparallellig 7-9 verksamhet, vidare återfinnes kommunens gymnasium med plats för 400 elever i Åseda.

Övrig service

I Åseda återfinnes Vårdcentral, apotek, tandläkare, äldreboende, banker, bensinstationer, bilprovning, bilverkstäder, frisörer, hotell med lunchservering, restauranger, pizzeria, polisstation och Systembolag samt livsmedels- och specialbutiker.

Kommunen

Uppvidinge kommun bildades 1971 och kommuns areal uppgår till 1 178 kvadratkilometer. Industriorten Åseda är den största tätorten i kommunen.

Antalet invånare den 31 december 2015 var 9 319. Cirka 80 procent bor i tätorterna.

Arbetsmarknad

Uppvidinge kommun är en industrikommun där trävaruindustrin och metallindustrin är dominerande branscher. Nästan hälften av de förvärvsarbetande är verksamma inom tillverkningsindustrin.

Kommunikationer

Uppvidinge ligger nästan mitt i Småland, i den östra delen av Kronobergs län.

Nybro, Växjö och Vetlanda ligger inom en radie av fem mil.

Kommunen har goda vägförbindelser genom bland annat riksvägarna 23 (Växjö-Linköping), 37 (Växjö-Oskarshamn) och 31 (Karlskrona-Jönköping).

Det tar cirka 45 minuter med bil till Växjö, 40 minuter till Vetlanda och 60 minuter till Oskarshamn och ca 1 h och 15 min till Kalmar. Det finns dagliga kollektiva förbindelser inom kommunen och till Växjö, Vetlanda, Nybro, Västervik samt Oskarshamn.

Du kan lätt ta dig vidare ut i världen via våra närmaste flygplatser som finns i Växjö och Kalmar. Reguljärt flyg finns från Växjö och Kalmar till Stockholm/Arlanda samt via dagliga direktbussar mellan Stockholm/Malmö.

Länkar

Länstrafiken
Svenska buss
Växjö Småland airport
Kalmar Öland airport

Kompletteringstrafik glesbygd