Gästgivaregården 1:256

För mer info: info@riddershov.se
Beskrivning

Gästgivaregården 1:256

Hyreshus - Vrigstad Jönköpings län

Beskrivning

På fastigheten finns en byggnad. Byggnaden inrymmer 2 plan ovan mark samt källare och vind. Byggnaden uppfördes omkring 1760 och har löpande renoverats och underhållits.

Inom fastigheten inryms 2 bostadslägenheter samt en butikslokal. Byggnaden har löpande underhållits och är stambytt. Lägenheterna renoverades 1990 och fastigheten har ny servisledning för VA. Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.

Grundläggning Murat, källare under del av huset
Stomme Trä
Bjälklag Trä
Fasadmaterial Trä
Fönster 3-glas i aluminiumprofil
Yttertak Betongtakpannor
Värmekälla Bergvärme
Uppvärmningssystem Vattenburet via radiatorer
Ventilationssystem Självdrag, PAX-fläktar
Hissar Nej
Tvättstuga Nej
Antal G- och P-platser P-platser på tomten

Omgivning

Fastigheten är belägen i Vrigstad tätort i Sävsjö kommun och har en total markareal av 697 kvadratmeter. Gatuadressen är Torget 1, 570 03 Vrigstad. Fastighetens obebyggda del utgörs främst av grönytor och omgivningen utgörs huvudsakligen av tätortsbebyggelse.

Kommunikationer

Allmänna kommunikationer finns i form av buss. Större trafikleder, väg 127/30, passerar genom orten.

Service

Ett par minuters gångväg från matbutik, restaurang, café, bensinstation och allehanda närservice.

Egenskaper
  • Hyreshus
  • Byggår 1909