Gästgivaregården 1:8

För mer info: info@riddershov.se
Beskrivning

Gästgivaregården 1:8

Hyreshus - Vrigstad Jönköpings län

Beskrivning

På fastigheten finns fyra byggnader. Byggnaderna inrymmer 1-2 plan ovan mark samt delvis källare och vind. Byggnaderna uppfördes i slutet av 1800-talet samt under 1930-talet och byggdes till under 1950-tal. Byggnaderna har löpande renoverats och underhållits. Lägenheterna håller en bra standard. Den totala uthyrbara arean uppgår till cirka 855 kvadratmeter (9 lägenheter) samt 6 garageplatser. Fastigheten är anslutet till kommunalt vatten och avlopp och uppvärmning sker med bergvärme.

 

Grundläggning Källare, betongplatta
Stomme Trä
Bjälklag Trä
Fasadmaterial Trä, eternit
Fönster 3-glas i aluminiumprofil, 2-glas kopplade med tillsatsruta på insida
Yttertak Betongtakpannor, lertegel
Värmekälla Bergvärme
Uppvärmningssystem Vattenburet via radiatorer
Ventilationssystem Frånluftsaggregat i köksfläkt
Hissar Nej
Tvättstuga Gemensam i källare samt tvättpelare i del av lägenheterna
Antal G- och P-platser 6 garageplatser, P-platser på tomten

Omgivning

Fastigheten är belägen i Vrigstad tätort i Sävsjö kommun. Gatuadressen är Torget 9/Växjövägen 2, 570 03 Vrigstad.

Fastigheten har en total markareal av 3 818 kvadratmeter. På fastigheten finns totalt fyra huskroppar varav två hyreshus med bostäder och lokaler, en uthuslänga av äldre karaktär samt en garagelänga. Den obebyggda delen av fastigheten utgörs av grönytor, kommunikationsytor och parkeringsplatser. Omgivningen utgörs huvudsakligen av tätortsbebyggelse. Service finns i närområdet.

 

Kommunikationer

Allmänna kommunikationer finns i form av buss. Större trafikleder, väg 127/30, passerar genom orten.

Service

Fastigheten ligger med ett par minuters gångväg från matbutik, restaurang, café, bensinstation och allehanda närservice.

Egenskaper
  • Hyreshus