Idun 1

För mer info: info@riddershov.se
Beskrivning

Idun 1

Hyreshus - Sävsjö Jönköpings län

Beskrivning

På fastigheten finns fyra byggnader varav två hyreshus med bostäder och lokaler samt två fristående uthus av äldre karaktär. Byggnaderna inrymmer 1-2 plan ovan mark samt delvis källare och vind. Byggnaderna uppfördes runt sekelskiftet 1800/1900. Den totala uthyrbara arean uppgår till cirka 689 kvadratmeter (6 lägenheter och 2 butikslokaler). Byggnaderna har löpande renoverats och underhållits. Lägenheterna håller god standard med hänsyn till nybyggnadsåret. Gemensam tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare i källare. På gården finns två äldre uthus som inrymmer förrådsytor för hyresgästerna samt två garageplatser. Fastigheten är anslutet till kommunalt vatten och avlopp samt fjärrvärme.

 

Grundläggning Murad grund (källare, outgrävt)
Stomme Trä
Bjälklag Trä
Fasadmaterial Puts, trä
Fönster 2-glas kopplade
Yttertak Betongtakpannor, lertegel, plåt
Värmekälla Fjärrvärme
Uppvärmningssystem Vattenburet via radiatorer
Ventilationssystem Självdrag
Hissar Nej
Tvättstuga Gemensam i källare
Antal G- och P-platser P-platser på tomten

Omgivning

Fastigheten har en total markareal av 2 278 kvadratmeter och är belägen i centralorten Sävsjö i Sävsjö kommun. Gatuadressen är Lundbergsplan 1 och 2, 576 36 Sävsjö/Ställmakaregatan 1, 576 35 Sävsjö. Den obebyggda delen av fastigheten utgörs av grönytor, kommunikationsytor och parkeringsplatser. Omgivningen utgörs huvudsakligen av tätortsbebyggelse.

Kommunikationer

Fastigheten ligger på gångavstånd från Sävsjö Station. Allmänna kommunikationer finns även i form av buss. Större trafikleder, väg 127 och 128, passerar genom orten.

Service

På gångavstånd från fastigheten återfinnes matbutiker, café, systembolag, banker och allehanda närservice.

Objektets egenskaper
  • Hyreshus
Loading Map