Lunnaberg 1:30

För mer info: info@riddershov.se
Beskrivning

Lunnaberg 1:30

Hyreshus - Vrigstad Jönköpings län

Beskrivning

På fastigheten finns fyra byggnader varav två bostadshyreshus, en länga med förråd och ett garage samt ett garage med plats för två bilar. Byggnaderna inrymmer 1-2 plan ovan mark samt källare, delvis i souterräng. Byggnaden på Växjövägen 18 uppfördes omkring 1950 och rotrenoverades 1985. Byggnaden på Växjövägen 20 byggdes omkring 1930 och byggdes till 1984. Uthus och garage uppfört senare. Byggnaderna har löpande renoverats och underhållits. Byggnaden med adress Växjövägen 18 totalrenoverades 1985 då byggnaden stambyttes och dränerades. Den totala uthyrbara arean uppgår till cirka 510 kvadratmeter (8 lägenheter). Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.

 

Grundläggning Källare, betongplatta
Stomme Trä
Bjälklag Trä
Fasadmaterial Fasadtagel, trä, Steniskivor på garage
Fönster 3-glas i träbåge, ljudisolerande fönster mot väg i huskropp med adress Växjövägen 20
Yttertak Betongtakpannor
Värmekälla Jordvärme, luftvärme
Uppvärmningssystem Vattenburet via radiatorer
Ventilationssystem Självdrag
Hissar Nej
Tvättstuga Gemensam i källare
Antal G- och P-platser 3-garageplatser, p-platser på tomten

Omgivning

Fastigheten har en total markareal av 1 970 kvadratmeter. Den obebyggda delen av fastigheten utgörs av grönytor, kommunikationsytor och parkeringsplatser. Fastigheten är beläget i Vrigstad tätort i Sävsjö kommun. Gatuadressen är Växjövägen18 och 20, 570 03 Vrigstad. Omgivningen utgörs huvudsakligen av tätortsbebyggelse.

Kommunikationer

Allmänna kommunikationer finns i form av buss. Större trafikleder, väg 127/30, passerar genom orten.

Service

Service finns i närområdet.

Egenskaper
  • Hyreshus