Mörten 1

För mer info: info@riddershov.se
Beskrivning

Mörten 1

Hyreshus - Sävsjö

Beskrivning

På fastigheten finns en byggnad i 2½ plan ovan mark samt källare och vind. Byggnaden uppfördes 1952 och byggdes om 1989. Den totala uthyrbara arean uppgår till cirka 521 kvadratmeter och totalt 7 lägenheter. Byggnaden är löpande renoverad och fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp och uppvärmning sker med fjärrvärme.

Grundläggning Källare
Stomme Trä
Bjälklag Trä/Betong
Fasadmaterial Fasadtegel
Fönster 3-glas
Yttertak Betongtakpannor
Värmekälla Fjärrvärme
Uppvärmningssystem Vattenburet via radiatorer
Ventilationssystem Självdrag
Hissar Nej
Tvättstuga Gemensam i källare
Antal G- och P-platser P-platser på tomten

 

Omgivning

Fastigheten är belägen i centralorten Sävsjö i Sävsjö kommun. Omgivningen utgörs huvudsakligen av tätortsbebyggelse. Fastigheten har en total markareal av 1836 kvadratmeter. Den obebyggda delen av fastigheten utgörs av grönytor, kommunikationsytor och parkeringsplatser.

Kommunikationer

Allmänna kommunikationer finns i form av buss och tåg. Större trafikleder, väg 127 och 128, passerar genom orten.

Service

Service finns i centrala Sävsjö på några hundra meters avstånd.

Egenskaper
  • Hyreshus
  • Byggår 1952