Vrigstad 3:14

För mer info: info@riddershov.se
Beskrivning

Vrigstad 3:14

Hyreshus - Vrigstad

Beskrivning

På fastigheten finns en byggnad. Byggnaden inrymmer 2 plan ovan mark samt källare och vind. Fastigheten inrymmer 3 bostadslägenheter samt en butikslokal och den totala uthyrbara arean uppgår till cirka 275 kvadratmeter. Byggnaden har löpande underhållits. Invändigt rotrenoverad slutet 80-tal. Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp och uppvärmning sker med bergvärme.

Grundläggning Källare
Stomme Trä
Bjälklag Trä
Fasadmaterial Trä
Fönster 3-glas i aluminiumprofil, 2-glas kopplade
Yttertak Betongtakpannor
Värmekälla Bergvärme
Uppvärmningssystem Vattenburet via radiatorer
Ventilationssystem Självdrag
Hissar Nej
Tvättstuga Gemensam i källare
Antal G- och P-platser P-platser på tomten

Omgivning

Fastigheten är belägen i Vrigstad tätort i Sävsjö kommun. Gatuadressen är Sävsjövägen 7, 570 03 Vrigstad. Fastigheten har en total markareal av 1 900 kvadratmeter. Den obebyggda delen av fastigheten utgörs av grönytor, kommunikationsytor och parkeringsplatser. Omgivningen utgörs huvudsakligen av tätortsbebyggelse.

 

Kommunikationer

Allmänna kommunikationer finns i form av buss. Större trafikleder, väg 127/30, passerar genom orten.

Service

Ett par minuters gångväg från matbutik, restaurang, café, bensinstation och allehanda närservice.

Egenskaper
  • Hyreshus
  • Byggår 1929