Vrigstad 3:22

För mer info: info@riddershov.se
Beskrivning

Vrigstad 3:22

Hyreshus - Vrigstad Jönköpings län

Beskrivning

På fastigheten finns tre byggnader med 16 lägenheter. Byggnaderna inrymmer 2 plan ovan mark samt källare, delvis i souterräng och inredd vind i en huskropp. I källarens souterrängdel inryms en lägenhet. I källaren inryms i övrigt lägenhetsförråd, gemensam tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare och mangel samt 3 garageplatser. Byggnaderna uppfördes 1990 och har löpande underhållits. Den totala uthyrbara arean uppgår till cirka 1 038 kvadratmeter samt 3 garageplatser i källare. Fastigheten är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.

Grundläggning Källare
Stomme Betong, trä
Bjälklag Betong, trä
Fasadmaterial Fasadtegel
Fönster 3-glas i aluminiumprofil
Yttertak Betongtakpannor
Värmekälla Bergvärme
Uppvärmningssystem Vattenburet via radiatorer
Ventilationssystem Frånluftsaggregat i köksfläkt
Hissar Nej
Tvättstuga Gemensam i källare
Antal G- och P-platser 3 garageplatser, P-platser på tomten

Omgivning

Fastigheten är belägen i Vrigstad tätort i Sävsjö kommun. Gatuadressen är Gästgivaregatan 11, 570 03 Vrigstad. Fastigheten ligger i ett naturskönt läge och har en total markareal av 2 725 kvadratmeter. Den obebyggda delen av fastigheten utgörs främst av grönytor, kommunikationsytor och parkeringsplatser. Omgivningen utgörs huvudsakligen av tätortsbebyggelse.

Kommunikationer

Allmänna kommunikationer finns i form av buss. Större trafikleder, väg 127/30, passerar genom orten.

Service

Ett par minuters gångväg från matbutik, restaurang, café, bensinstation och allehanda närservice.

Egenskaper
  • Hyreshus
  • Byggår 1990