Sävsjö station – En central punkt i Jönköpings län med en levande tätort omgiven av natur och sjöar.