Stoppa smittspridningen!

Sävsjö kommun har de senaste veckorna haft högst smittspridning av covid-19 i Sverige. Tillsammans kan vi stoppa smittan.

  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Testa dig vid minsta symtom – kontakta din vårdcentral
  • Håll avstånd till andra
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Arbeta hemifrån om du kan
  • Undvik fester – umgås bara med dem i ditt hushåll
  • Undvik affärer och köpcentrum, handla bara det som är absolut
  • nödvändigt.
  • Vaccinera dig så snart du får möjlighet!

Reglerna i den nya pandemilagen

Den nya pandemilagen gäller till och med september 2021. Pandemilagen innebär att till exempel butiker och gym måste sätta en gräns för hur många personer som får vara där samtidigt och de kan också få stänga om de inte följer reglerna.

Pandemilagen innebär att det är förbjudet för fler än åtta personer att samlas på träffar som är öppna för alla. Om fler än åtta personer samlas på en öppen träff kan polisen stoppa träffen.

Det får inte heller vara fler än åtta personer på privata fester eller möten i festlokaler, föreningslokaler och på andra platser som man kan hyra.

Ett undantag från den här regeln är begravningar, där det får vara högst 20 personer.

Om du ordnar en fest eller ett möte som bryter mot den här regeln kan du få betala böter eller få fängelse i högst sex månader.

Butiker, gym, idrottshallar inomhus och badhus har en gräns för hur många personer som får vara där samtidigt beroende på hur stor lokalen är. De har tydliga skyltar där det står hur många som får vara där samtidigt.

Läs mer på: savsjo.se/corona